Khởi động Mùa Yêu Thương ở Ngọc Châu Âu

Khởi động Mùa Yêu Thương ở Ngọc Châu Âu

Khởi động Mùa Yêu Thương ở Ngọc Châu Âu🎁 Quà tặng đã mua đủ, chúng em đang chia phần, đóng gói để vài hôm nữa mang yêu thương chia sẻ cho những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh.
☘️ Cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. 
🌹 Vì vậy, đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người. Rất nhiều người, nhiều nơi trên thế giới đang chờ đợi ở bạn một sự hảo tâm, một vòng tay ấm áp.☺️☺️
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: trong nhàKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

← Bài trước