Kim cương có màu là do tâm hấp thu 594 nm (nano mét)

 

Tâm 594 nm thường thấy trong phổ hấp thu của kim cương bị xử lý bức xạ và nung luyện, nhưng đôi khi cũng thấy trong một số kim cương có màu tự nhiên (T.W. Overton, 2008). Sự xuất hiện của nó được nhiều người dùng làm đặc điểm xác định kim cương màu; tuy nhiên, vai trò của nó trong việc tạo ra màu của kim cương vẫn chưa được biết thấu đáo. Mới đây, ở phòng thí nghiệm GIA (Viện Ngọc học Hoa Kỳ) tại New York, chúng tôi đã giám định một viên kim cương màu cam mạnh, mọi người tin rằng màu này đã được tạo ra một phần là do sự hấp thu 594 nm

 

 

Tam Nhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *