Vì sao Vàng là kim loại quý

1. Hiếm, đãi 10 tấn đất, sỏi mới kiếm ra một lượng vàng. Ước tính trên thế giới chỉ có 19m khối vàng.

2. Vàng không rỉ sét, không gây dị ứng dùng đúc tượng không bị thời gian hủy hoại sau hàng chục thế kỷ. Vàng làm đồ trang sức không gây dị ứng, đẹp mà bền, không cần bảo trì mà không xuống cấp. Vàng dùng cho các mạch điện nhạy cảm trong các máy vi tính.

3. Quan trong nhất là vàng quí vì văn hóa trọng vàng. Người ta quí vàng từ ngàn xưa, từ Ai cập, Trung hoa, Ấn độ hay thổ dân Mỹ châu. Đền thờ, tượng thần, của hồi môn, vật phòng thân, của cải tích lũy, công khố, hay trang sức cá nhân dùng tới vàng. Quí vàng tới độ giết nhau, xâm lược để kiếm vàng. Đế quốc Aztec vùng Mexico bị hủy diệt trước sức mạnh của dân tìm vàng Tây Ban Nha do Hernán Cortés cầm đầu. Đế quốc Inca tại Nam châu Mỹ bị diệt vong do đám chinh phạt (conquistadores) Francíco Pizarro tìm vàng vào thế kỷ 16. Cali tây tiến tại Hoa kỳ do dân tìm vàng 1849. Toàn bộ thế giới lấy vàng bảo đảm tiền giấy mãi cho đến cuộc Đại khủng hoảng 1930.”
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kim Yen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *